Kiwi na wakacjach – konkurs

Dziś jest fantastyczny dzień. Dziś dzieciaki, te małe i te duże, dostają prezenty. Taki dzień trzeba należycie uczcić, dlatego zapraszam Wasze dzieci, w wieku 6-16 lat, do konkursu plastycznego przygotowanego wraz z wydawnictwem Egmont. Do wygrania są 3 egzemplarze bardzo szalonej gry.

Zadanie konkursowe:

Wykonajcie pracę plastyczną, dowolną techniką, która będzie przedstawiała Ptaszki kiwi na wakacjach. Może to być rysunek albo praca przestrzenna. Jak już tę pracę wykonacie, to zróbcie jej zdjęcie. Pamiętajcie, by było dobrej jakości (wyraźne). Zdjęcie wyślijcie na mój adres mailowy. Koniecznie napiszcie: imię i nazwisko dziecka oraz jego wiek.

Termin nadsyłania zdjęć:

Do 10.06.2016 r. do godziny 23.59

Adres wysyłki:

scheherazade@wp.pl, z tytułem maila “Konkurs”

Nagrody:

Mam do rozdania 3 egzemplarze gry Kiwi.

Spośród nadesłanych prac, wraz ze sponsorem, wybierzemy 3 najciekawsze naszym zdaniem prace.

Regulamin:

  1. Konkurs jest prowadzony przez blog scheherazade.znadplanszy.pl zwany dalej Organizatorem.
  2. W konkursie może wziąć udział każdy czytelnik bloga, zwany Uczestnikiem, który drogą mailową wyśle odpowiedź na zadanie konkursowe zawarte na stronie konkursu na adres wskazany przez Organizatora, do dnia 10.06.2016 do godziny 23.59. Warunkiem uczestnictwa jest podanie w mailu imienia i nazwiska dziecka, oraz jego wieku.
  3. Wyklucza się udział w konkursie członków rodziny Organizatora.
  4. Zwycięzcy konkursu oraz wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie konkursu w ciągu 7 dni od jego zakończenia.
  5. Każdy uczestnik może wysłać 1 zgłoszenie do konkursu, każde kolejne nie będzie brane pod uwagę.
  6. Wśród osób, które prześlą zadanie konkursowe zostaną wybrane 3 najciekawsze prace. Prace te zostaną opublikowane na blogu Organizatora po zakończeniu konkursu.
  7. Wyboru dokona Organizator wraz ze Sponsorem.
  8. Zwycięzcy otrzymają nagrody wskazane na stronie konkursu. Nagrody zostaną wysłane przez Sponsora.
  9. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej pocztą elektroniczną i na blogu Organizatora.
  10. W razie braku kontaktu ze Zwycięzcą przez tydzień od momentu ogłoszenia wyników nagroda ulega przepadkowi na rzecz Sponsora.

Sponsorem konkursu jest wydawnictwo:

0 Udostępnień