Konkurs

Cieszę się, gdy mogę przeprowadzić konkurs z jakąś historią w tle. Historia zwykle jest dla mnie, dla Was nagrody. Tym razem opowiem ją Wam, bo wiąże się z dobrym uczynkiem.

Jakiś czas temu wydawnictwo Lucrum Games zaproponowało mi przekazanie 1 egzemplarza gry Przebiegłe Wielbłądy jako nagrodę w konkursie na moim blogu. Niespecjalnie się z nim spieszyłam, jednak do działania pchnęło mnie wczorajsze wydarzenie. Właśnie wczoraj byłam pierwszą osobą, która prawidłowo rozwiązała rebus na fanpage gry Rycerzy Pustkowi. Przyznano mi nagrodę. Z wydawcą ustaliłam, że grę 7 Ronin prześlą wprost do fundacji „Dobry start” zajmującej się wszechstronną pomocą sierotom naturalnym i społecznym, oraz dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i niezamożnych, w dobrym starcie w ich dorosłe życie. Dzięki temu wydarzeniu otrzymałam również dla Was, moich czytelników, jeszcze 1 egzemplarz gry 7 Ronin od wydawnictwa Badger’s Nest.

Mając już 2 bardzo fajne gry zapraszam Was do konkursu. Wasze zadanie polega na napisaniu wierszowanego utworu (4-12 wersów), nawiązującego do:

 1. Mechaniki lub historii związanej z grą 7 Ronin.
 2. Kariery sportowej jednego z wielbłądów z gry Przebiegłe Wielbłądy.

Możecie przysłać tylko 1 zgłoszenie drogą mailową na adres scheherazade@wp.pl do dnia 26.09.2014, do godziny 23:59. W zgłoszeniu możecie przysłać: 1 wiersz o grze 7 Ronin, 1 wiersz o grze Przebiegłe Wielbłądy lub jednocześnie 2 wiersze o grze 7 Ronin i Przebiegłe Wielbłądy. Każdy wiersz będzie oceniany w swojej kategorii, a najciekawszy zostanie nagrodzony 1 egzemplarzem gry: Przebiegłe Wielbłądy (za wiersz o wielbłądach) lub 7 Ronin (za wiersz o roninach). Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie swojego imienia i nazwiska.

Regulamin konkursu.

 1. Konkurs jest prowadzony przez blog scheherazade.znadplanszy.pl zwany dalej Organizatorem.
 2. W konkursie może wziąć udział każdy czytelnik bloga, zwany Uczestnikiem, który drogą mailową wyśle odpowiedź na zadanie konkursowe zawarte na stronie konkursu na adres wskazany przez Organizatora, do dnia 26.09.2014 do godziny 23.59. Warunkiem uczestnictwa jest podanie w mailu swojego imienia i nazwiska.
 3. Wyklucza się udział w konkursie członków rodziny Organizatora.
 4. Zwycięzcy konkursu oraz wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie konkursu w ciągu kilku dni od jego zakończenia.
 5. Każdy uczestnik może wysłać 1 zgłoszenie do konkursu, każde kolejne nie będzie brane pod uwagę. Zadania konkursowe dotyczące Przebiegłych Wielbłądów i 7 Ronin będą rozpatrywane osobno, w zadaniu konkursowym nie można łączyć obu gier (1 wiersz dla Przebiegłych Wielbłądów i/lub 1 wiersz dla 7 Ronin).
 6. Wśród osób, które prześlą zadanie konkursowe dotyczące gry Przebiegłe Wielbłądy zostanie wybrana 1 osoba – otrzyma ona grę Przebiegłe Wielbłądy. Wśród osób, które prześlą zadanie konkursowe dotyczące gry 7 Ronin zostanie wybrana 1 osoba – otrzyma ona grę 7 Ronin.
 7. Wyboru dokona organizator wraz ze sponsorem.
 8. Zwycięzcy otrzymają nagrody wskazane na stronie konkursu. Nagrody zostaną wysłane przez sponsora. W przypadku gry Przebiegłe Wielbłądy nagrodę będzie można odebrać osobiście w Krakowie lub Warszawie, lub zostanie przesłana pocztą.
 9. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej pocztą elektroniczną.
 10. W razie braku kontaktu ze Zwycięzcą przez tydzień od momentu ogłoszenia wyników nagroda ulega przepadkowi na rzecz sponsora.

Sponsorzy nagród:


 

 

0 Udostępnień