Z nauką za pan brat!

W nowym roku szkolnym trzeba realizować nowe pomysły. Jednym z nich jest zachęcenie młodzieży do przedmiotów ścisłych. Często przez nich marginalizowanych, traktowanych jak kula u nogi. To co wymaga więcej pracy, nie jest lubiane. A przecież bez przedmiotów ścisłych współczesny świat byłby nadal w odmętach mroków średniowiecza. Kto zaś stoi za rozwojem? My. Ludzie.

Pomysł na szkolny interdyscyplinarny konkurs miałam już w zeszłym roku. Wtedy powstał pierwszy zarys. W ostatnich tygodniach, wraz ze świetnymi nauczycielkami biologii i fizyki w Szkole Podstawowej nr 8 w Trzebini, doszlifowałyśmy zasady tego konkursu. Przeznaczony jest dla młodzieży oddziałów gimnazjalnych (czyli klas II i III) wchłoniętych przez podstawówkę, a jego celem jest pokazanie, że za wszelkie odkrycia odpowiadają ludzie i przybliżenie ich sylwetek.

Konkurs obejmuje 3 dziedziny wiedzy: biologię, fizykę, chemię i składa się z 2 etapów:

  1. Kwalifikacyjnego – polegającego na przygotowaniu przez uczestników konkursu plakatu o naukowcach, punktowanego za wykonanie i wartość merytoryczną.
  2. Wiedzy – polegającego na rozwiązaniu testu przygotowanego przez zespół nauczycieli uczących biologii, fizyki i chemii. Test będzie dotyczył określonych przez zespół zagadnień oraz życiorysów wybranych naukowców. W tym roku na warsztat wzięliśmy Marię Skłodowską Curie, Archimedesa i Kazimierza Funka, oraz zagadnienia związane z atomem i promieniotwórczością, prawem Archimedesa oraz witaminami.

Zastanawiacie się pewnie dlaczego na blogu planszówkowym piszę o tym konkursie? Jako organizator udało mi się w ramach nagród rzeczowych otrzymać kilka gier planszowych, za co dziękuję 3 wydawnictwom:

 

 

To jednak nie wszystko. Konkurs połączyłam z nadchodzącą premierą gry wydawnictwa Rebel.pl:

Na liście 18 naukowców, dla których młodzież będzie wykonywała plakaty konkursowe znaleźli się fizycy i chemicy, których znajdziecie w grze Legendarni Wynalazcy! Co ciekawe, wydawca dołączy książeczkę z krótkimi życiorysami wynalazców, co podnosi merytoryczną wartość samej gry.

Konkurs szkolny zaczyna się już jutro, uczniów mojej szkoły zapraszam do wzięcia udziału, a Was na stronę zapowiadającą grę.

 

0 Udostępnień