Rozwijamy dzieciaki z Granną #2

Kolejną grą z logiem Granny, którą mogę polecić rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, jest Figur Figle. W mojej opinii to jedna z ważniejszych gier rozwijających kompetencje matematyczne u dzieciaków już od 4 roku życia. 3 różne warianty gry, dopasowane do wieku i umiejętności, sprawiają, że gra rośnie z dzieckiem, zaś atrakcyjność rozgrywki sprawia, że i rodzice z przyjemnością będą grać.

Z punktu widzenia gracza Figur Figle to gra na spostrzegawczość i refleks. To typowa mechanika stosowana w grach dla dzieci, łatwa do przyswojenia i atrakcyjna dla młodego odbiorcy. Jest to więc pierwsza zaleta tej gry. Drugą jest jej treść.

W każdym z trzech wariantów wykorzystuje się 2 rodzaje kart:

  • Karty z obrazkami – to 54 różne obrazki utworzone z kół, kwadratów i trójkątów w 3 kolorach. Obrazki przedstawiają zwierzęta, ludzi, rośliny i przedmioty i mimo użycia tylko 3 figur geometrycznych zostały bardzo ładnie odwzorowane. Na rewersie kart znajdują się rozwiązania zadań z 3 wariantów gry informujące o liczbie zdobytych punktów, brakującej figurze w określonym kolorze oraz o figurze występującej na karcie tylko raz.
  • Karty wyboru – jest ich 15 i wskazują wybrane 1-2 figury w określonym kolorze lub 2 kolory. Część kart na rewersie posiada zarysy obrazków podzielone na 9 kategorii. Zależnie od wariantu gry używa się różne karty wyboru.

Wariant 1 – „Uważaj!”

To podstawowa wersja gry dla graczy od 6 roku życia, w której ćwiczy się uwagę i umiejętność liczenia. Zadaniem dzieci jest wskazanie jaki kolor i/lub jaka figura dominuje na karcie. Po wyciągnięciu z pudełka karty z obrazkiem wszystkie dzieci jednocześnie patrzą na kartę i jak najszybciej muszą położyć dłoń na odpowiedniej karcie wyboru. Następnie karta z obrazkiem jest odwracana i każde dziecko otrzymuje punkty zwycięstwa zgodnie z opisem na rewersie karty i adekwatnie do karty wyboru jaką wskazało. Dziecko z największą liczbą punktów zdobywa jako nagrodę kartę z obrazkiem, za drugie miejsce gracz otrzymuje kartę wyboru (jeśli grają 2 osoby, to 1 karta wyboru jest odrzucana. Z racji ubywających kart wyboru, na polu gry robi się coraz ciaśniej, może się zdarzyć, że jakieś dziecko nie uzyska żadnych punktów, bo nie uda mu się szybciej od innych wskazać właściwej karty. Gra kończy się, gdy na stole pozostanie 6 kart wyboru. Zwycięża gracz, który zdobędzie na koniec najwięcej punktów zwycięstwa za zdobyte katy: karta z obrazkiem daje 2 punkty, karta wyboru 1 punkt.

Wariant 2 – „Zagubiona figura”

Ten wariant przeznaczony jest dla dzieci od 5 roku życia i polega na wskazaniu figury geometrycznej w określonym kolorze, której nie ma na obrazku lub, w innej odmianie tej gry, która występuje na karcie tylko raz. W tej wersji korzysta się z 9 kart wyboru zawierających tylko 1 figurę geometryczną w określnym kolorze. W trakcie rozgrywki odkrywa się kartę z obrazkiem i wszystkie dzieci jednocześnie muszą wskazać rączką kartę wyboru, na której jest właściwa odpowiedź. Zwycięzca pojedynku otrzymuje kartę z obrazkiem, karty wyboru pozostają na polu gry. Całą grę wygrywa dziecko, które jako pierwsze zdobędzie 5 kart z obrazkami.

Wariant 3 – „Zgadnij co to?”

Dla 4-latków przeznaczony jest wariant, w którym dzieci mają dopasować obrazek do jednej z 9 kategorii: ssaki, ptaki, owady, rośliny, budynki, meble, naczynia, pojazdy, zawody/ludzie. W rozgrywce używa się 9 kart wyboru z żółtym rewersem, a jej przebieg jest taki sam jak w wariancie 2. Dzieci muszą jak najszybciej rozpoznać kształt na obrazku, co nie jest wcale takie oczywiste, bowiem złożony jest tylko z figur geometrycznych. Następnie jak najszybciej muszą wskazać palcem kartę kategorii, na której są zarysy rzeczywistych przedmiotów pasujące do obrazka. Zwycięża dziecko, które jako pierwsze zdobędzie piątą kartę.

Podsumowanie

Figur Figle to prosta i atrakcyjna gra. Rozgrywka prowadzona jednocześnie przez wszystkich graczy to źródło wielkich emocji wśród dzieci. Gra jest krótka i angażująca, wciąga dzieci, a te chętnie po nią sięgają. W formie zabawy rozwija: spostrzegawczość, refleks, przypisywanie elementów do zbiorów, proste liczenie i szacowanie, porównywanie liczb, rozpoznawanie podstawowych figur geometrycznych. Trzeba być świadomym, że te proste matematyczne umiejętności są bardzo ważne dla późniejszej nauki tego przedmiotu. Prócz tego, Figur Figle wprowadza dzieci, bądź ćwiczy umiejętności społeczne, radzenie sobie z porażkami, uczy trzymania się zasad, ale też dobrej, wspólnej zabawy.

Grę kupicie w sklepie www.planszomania.pl

0 Udostępnień