Patronat: Chytrogród #4

W średniowiecznych miastach epidemie zdarzały się regularnie i zbierały śmiertelne żniwo. Chytrogród podlegał innym prawom. Tu epidemią były spiski, knowania i zdrady. Zaraza przenosiła się z gildii na gildię, a z czasem okazała się nieuleczalną chorobą dotykającą każdego. Wystarczy, że zastosujecie się do poniższych zasad, to dotknie i was.

Na początku gry każdy gracz otrzymuje dla wybranej gildii: pionek, planszetkę, 7 kart akcji, żeton sekretnych towarów i 1 towar należący do własnej gildii. Każdy gracz we wskazanej kolejności umieszcza w wybranej dzielnicy pionek swojej gildii, przy czym w danej dzielnicy może znaleźć się tylko 1 pionek. Rozgrywka trwa przez szereg rund do chwili, gdy któryś z graczy jako pierwszy przekroczy 100 punktów zwycięstwa.

Każda runda podzielona jest na 4 fazy:

  1. Faza pobudki – każdy gracz zdobywa żeton towaru z dzielnicy w jakiej znajduje się jego pionek, o ile taki żeton tam jest. Gracz ze znacznikiem pierwszego gracza dobiera losową kartę książęcych dekretów i po obejrzeniu jej, umieszcza w dowolnej dzielnicy, tak by inni gracze nie widzieli jej treści.
  2. Faza akcji – gracze kolejno zagrywają po 1 zakrytej karcie na planszę dowolnej dzielnicy, nie ma limitu kart w dzielnicy. Czynność tę powtarzają do chwili zagrania 4-5 kart (zależnie od liczby graczy).
  3. Faza rozstrzygnięcia – zaczynając od pierwszej dzielnicy (ustalonej na początku gry przez pierwszego gracza), gracze rozpatrują akcje z zagranych tam kart, a następnie zabierają na rękę własne zagrane karty akcji.
  4. Faza porządków – do każdej dzielnicy dokłada się po 1 towarze w pasującym kolorze (maksymalna liczba towarów to 5) i następuje zmiana pierwszego gracza oraz pierwszej dzielnicy.

Najważniejszą częścią gry jest faza rozstrzygnięcia. Zagrane karty w danej dzielnicy rozpatruje się w kolejności: karta książęcego dekretu, a następnie karty graczy od najniższej wartości do najwyższej. Efekty kart muszą zostać wykonane. Remisy rozstrzyga gracz ze znacznikiem pierwszego gracza. W tym momencie gracze mogą próbować wpłynąć na decyzję pierwszego gracza obietnicami, ale nigdy konkretnymi elementami gry.

Powyższy opis przebiegu gry dowodzi, że zasady gry są bardzo proste i szybkie do wyjaśnienia. Doskonale wpisuje się to w potrzeby graczy rodzinnych, do których kierowana jest ta gra.

Chytrogród będziecie mogli wesprzeć już 11 czerwca 2019 r. na zagramw.to

0 Udostępnień